fbpx

Uudis

See on tavaline uudis.

sarikapärg

Kõrgub sarikatel haljas pärg: sarikapärja traditsiooni ajaloost

Tõenäoliselt on enamik meist näinud, kuidas sarikate alla jõudnud hoonet ehib okstest pärg. Küllap ollakse ka kursis, et pärja on sinna püstitanud maja ehitajad, kes ootavad peremehelt või töö tellijalt selle alla toomist ning korralike sarikaliikude korraldamist. Komme on meie ühiskonnas väga levinud ja selle kohta võib kirjanduses leida palju viiteid. Näiteks rääkis RKAS kommunikatsiooni- …

Kõrgub sarikatel haljas pärg: sarikapärja traditsiooni ajaloost Read More »

Kredexi väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu küttesüsteemi tuleohutus ning energiaefektiivsus. Esimese taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning see avatakse 15.02.2024 kell 09:00 ja taotlusi saab esitada kuni 21.02.2024 kell 23:59. Täpsema info leiab …

Kredexi väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus Read More »

Uus raamat: Maa ja linna vahel. Eesti alevite lugu

Eesti Vabaõhumuuseumi teaduri Heiki Pärdi aleveid puudutav aastatepikkune uurimistöö on jõudnud raamatukaante vahele. Eelmisel nädalal ilmus kirjastuse Tänapäev poolt väljaantud teos “Maa ja linna vahel. Eesti alevite lugu”. Kahesaja seitsmekümne kahelt leheküljelt saab teada, millal said Eestis alevid alguse kui ka infot 19.-20. sajandi vahetusel ilmunud Riia aadressiraamatust, mis kirjeldab toonaste alevite eluolu. Raamatu põhitähelepanu …

Uus raamat: Maa ja linna vahel. Eesti alevite lugu Read More »

Eesti Vabaõhumuuseum uurib maapiirkondade eramute seisukorda ja renoveerimisvajadust

Käesoleval suvel viib uuringufirma Kantar Emor Eesti Vabaõhumuuseumi tellimusel läbi uuringu „Maapiirkondade eramajaomanike renoveerimisvõimekus ja valmidus“. Uuringu eesmärk on saada ülevaade kuni aastani 2000 ehitatud ja väljaspool Eesti suuremaid linnu paiknevate eramajade tegelikust olukorrast. Sihiks on teada saada inimeste hoiakud maja energiatõhusamaks muutmise suhtes ning kuidas omanikud hindavad oma elamute kultuuriväärtust. Küsitluses osaleb üle Eesti …

Eesti Vabaõhumuuseum uurib maapiirkondade eramute seisukorda ja renoveerimisvajadust Read More »

Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetiste 7. köide "Maa-arhitektuur ja maastik. Aja kaja"

Eesti Vabaõhumuuseum tähistas oma sünnipäeva toimetiste ilmumisega

Pärandihuvilisel on nüüdsest võimalik tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi sünnipäeva puhul ilmuva muuseumi toimetiste seeria seitsmenda köitega.  22. mail muuseumi 66. sünnipäeval ilmunud Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised „Maa-arhitektuur ja maastik. Aja kaja“ jätkab traditsiooniliselt arhitektuurilise pärandi tutvustamist, kuid tehakse ka tagasivaade Eesti Vabaõhumuuseumi ajaloole. Uues väljaandes avavad muuseumi teadurid ja ka uurijad väljastpoolt eri tahke Eesti arhitektuuri- ja …

Eesti Vabaõhumuuseum tähistas oma sünnipäeva toimetiste ilmumisega Read More »

BuildEST külastas Belgias BEREEL sõsarprojekti

Maaarhitektuuri keskuse BuildEST (täpsemat infot leiab siit) projekti teadur Alois Andreas Põdra käis koos teiste projekti esindavate partneritega 19.-20. aprillil Belgias tutvumas sealsete renoveerimispraktikate – ja strateegiatega.   Belgias on tegelevad renoveerimispraktikate jagamisega regionaalsed agentuurid või asutused. Kahepäevane reis kätkes endas Flaamimaa ja Valloonia külastamist. Flaamimaal on 2019-2024 käimas BuildESTile sarnane projekt BEREEL, mida veab sealne …

BuildEST külastas Belgias BEREEL sõsarprojekti Read More »

ERM Fk 2966:601

Vaata järgi: Lubjaaasta konverents “Traditsiooniline tulevikumaterjal” ja teaduspäev “Aeg ja asulad”

30. novembril toimus Eesti Vabaõhumuuseumis konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“, mille eesmärgiks oli võtta kokku kevadel koos koostööpartneritega väljakuulutatud temaatiline lubjaaasta. Konverentsi soovisime rõhutada meie sajanditepikkuse traditsiooniga ehitusmaterjali – paekivi ja sellest toodetud lubja tähtsust meie ehituspärandis. Konverentsil tulid vaatluse alla nii lubja kui materjali ajalugu, kasutamine tänapäeval kui ka võimalikud tulevikusuunad. Avamine – tagasivaade lubjaaastale – Elo Lutsepp Pae-erimid …

Vaata järgi: Lubjaaasta konverents “Traditsiooniline tulevikumaterjal” ja teaduspäev “Aeg ja asulad” Read More »

Teaduspäev “Aeg ja asulad” võtab luubi alla väikeasulate endise ja praeguse konkurentsivõime

2. detsembril kell 10.00-16.30 toimub Eesti Vabaõhumuuseumi Seto laudas teaduspäev, kus on teemaks väikeasulate ajalooline areng tekkimisest tänapäevani ning tulevikuväljavaated regionaalpoliitilises võtmes. Teaduspäeva üheks eesmärgiks on tutvustada muuseumis aasta jooksul tehtud teadustöö tulemusi, mis tänavu on keskendunud suures osas kunagisele eluolule väikeasulates. Samuti soovime suunata tähelepanu väljaspool muuseumi samas valdkonnas tehtud uurimistöödele, mistõttu astuvad teaduspäeval …

Teaduspäev “Aeg ja asulad” võtab luubi alla väikeasulate endise ja praeguse konkurentsivõime Read More »

Lubjaaasta konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“

30. novembril toimub Eesti Vabaõhumuuseumis konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“, mille eesmärgiks on võtta kokku kevadel koos koostööpartneritega väljakuulutatud temaatiline lubjaaasta. Konverentsi eesmärgiks on rõhutada meie sajanditepikkuse traditsiooniga ehitusmaterjali – paekivi ja sellest toodetud lubja tähtsust meie ehituspärandis. Konverentsil tulevad vaatluse alla nii lubja kui materjali ajalugu, kasutamine tänapäeval kui ka võimalikud tulevikusuunad. Päevakava: 11:00 Avamine – …

Lubjaaasta konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“ Read More »

Vana maamaja päev

Vana maamaja päev

Seekord olid Vana maamaja päeval teemadeks 2022. aasta suvel Järvamaal Esna ja Kareda külas toimunud välitööde tulemused, energiatõhusus, õhuvahetus vanades majades ja Kredexist väikeelamute rekonstrueerimiseks toetuse taotlemine nii Kredexi kui ka majaomaniku vaatest. 1. Romantikutest iseehitajad ja ükskõiksed omanikud: väljakutsed hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia täitmisel – Rasmus Kask (EVM) 2. Valikud maamaja energiatõhusaks renoveerimisel ühe …

Vana maamaja päev Read More »