Juhendmaterjalid

Maja taastamine algab teadlikust omanikust!

Oleme kogunud kokku juhendmaterjalid ja käsiraamatud majaomanike enamlevinud küsimustele vastuste leidmiseks. Kaasaegsete artiklite kõrvale pakume lugemiseks ajaloolisi vaateid tehnoloogiatele. 

Olgu see Sulle heaks inspiratsiooniks!

P1260408 (1)

On kutsumata majaliste ehk erinevate organismide (hallitusseened, seened, putukad, bakterid, vetikad jne) tekitatud kahjustused

Biokahjustused

Maja taastamine - materjalid

Traditsioonilises taluarhitektuuris esinevad puit ja kivi kõrvuti. Ka savihooneid leidus kunagi üle Eesti, nüüd on need alles jäänud peamiselt Lõuna-Eestisse

Materjalid

Maja taastamine - katus

On vana hoone eluea pikendamise seisukohalt tähtsaim tarind

Katused

Maja taastamine - uksed ja aknad

Uksed ja aknad

Avatäited

Maja taastamine - viimistlus

Värvid, õlid, tapeedid, maalingud, tõrv ja laudis

Viimistlus

Maja taastamine - niiskus

Liigniiskus on ohuks kõikidele tarinditele ja ehitusmaterjalidele.

Niiskus

Maja taastamine - küttekehad

Tuleohutus, korstnad, ahjud

Küttekehad

Maja taastamine - talu ajaloo uurimine

Eestimaa külapildi piirkondlikud erisused, arengud ja muutused

Taluarhitektuuri kujunemislugu

DSC_0786 (1)

Ehk mida peab iga majaomanik teadma ehitus-ja planeerimisseadustest enne kui ta oma maa peal suuremaid toimetamisi ette võtab

Seadused ja bürokraatia

Biokahjustused

On kutsumata majaliste ehk erinevate organismide (hallitusseened, seened, putukad, bakterid, vetikad jne) tekitatud kahjustused.

Käsiraamatud

- „Hoonete biokahjustused“ (Kurmo Konsa, Kalle Pilt)

- „Majavamm, puukoi ja teised kahjurid“ (Kurmo Konsa, Kalle Pilt)

Ajaloolised artiklid

Materjalid

Traditsioonilises taluarhitektuuris esinevad puit ja kivi kõrvuti. Kõige rohkem on kasutatud puitu, kuna metsa oli meil pea igal pool. Ka savihooneid leidus kunagi üle Eesti, ent nüüd on need alles jäänud peamiselt Lõuna-Eestisse.

SAVI

Artiklid

Ajaloolised artiklid

- Savihooned“ (Arnold Sepp, 1935)

- „Saviehitused“ (Johannes Pärtma, 1923)

- „Uus saviehitusviis" (Johannes Pärtma, 1935)

- „Kuida pärris mullast maia seinad ehitatakse“ (E. Brehm, 1847)

- Saviehitusest üldiselt (Uus Talu, 1928)

- Saviseinte tegemine (Uus Talu, 1928)

- Sawiehitused wääriwad enam tähelepanu (Uus Talu, 1933)

- Kuidas tehakse saviehituse alusmüür? (Uus Talu, 1928)

- Sawiseinad (Uus Talu, 1933)

Videod

- Kuidas hoida korras vana savihoonet“ (Vintskapist soklini)

- „Earth building in Estonia" (Eestimaaehitus)

PALK

KIVI

Katused

Katus on vana hoone eluea pikendamise seisukohalt tähtsaim tarind.

Käsiraamatud

- Katuseraamat" (Joosep Metslang)

Artiklid

- „Katus. Tüübid ja hoodus“ (Mari Loit, Muinsuskaitsemaet)

- „Mätas-, õlg- ja rookatus“ (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

- „Puitkatus“. Tüübid, hooldus ja parandamine“ (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

- „Kivikatus. Ajalugu, hooldus, parandamine“ (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

- „Plekk-katus. Hooldamine ja parandamine“ (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

Ajaloolised artiklid

- Katuste värvimisest (Uus Talu, 1928) 

- Katustest (Uus Talu, 1930)

Videod

- „Laastutalgud

Uksed ja aknad

Artiklid

- „Hea aken. Miks eelistada puitakent plastaknale" (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

- „Akende ajalugu, puitaken ja selle remontimine“ (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

- „Välisuks. Ajalugu, parandamine, värvimine“ (Mari Loit, Muinsuskaitseamet)

Ajaloolised artiklid

- Akende klaasimisest (Uus Talu, 1935)

- Kuidas hoida ära, et uues elumajas aknad wett ei jookseks (Uus Talu, 1930)

- Ühepoolega uksed (Uus Talu, 1926)

Viimistlus

Värvid, õlid, tapeedid, maalingud, tõrv ja laudis.

Artiklid

Ajaloolised artiklid

- Hoonete välisest värvimisest (Uus Talu. 1933)

- Hoonete värvimisest (Uus Talu, 1928)

- Katuste värvimisest (Uus Talu, 1928)

- Kivi- ja puuseinte ning lagede krohvimisest (Uus Talu, 1935)

- Kuidas ja millega krohvida hooneid (Uus Talu, 1928)

- Odaw ja wastupidaw sawiseinte krohw (Uus Talu, 1933)

Videod

- Tõrvavärv (Vintskapist soklini)

- Keeduvärv (Vintskapist soklini)

- Erinevad looduslikud värvid (Vintskapist soklini)

Niiskus

Liigniiskus on ohuks kõikidele tarinditele ja ehitusmaterjalidele. Niiskuskahjustust kui sellist olemas ei ole. Materjali kõrge niiskussisaldus soodustab teiste keskkonnategurite koostoimel bioloogiliste kui ka mehaaniliste kahjustuste teket.

Küttekehad

Tuleohutus, korstnad ja ahjud

Käsiraamatud

- Reheahju käsiraamat (Rasmus Kask)

Artiklid

- Kahhelahi. Ajalugu ja hooldus (Muinsuskaitseamet)

- Tuleohutus (Muinsuskaitseamet)

- Korstnapits. Tüübid ja hooldus (Muinsuskaitseamet)

Ajaloolised artiklid

- Missugune peab olema hää pliit (Uus Talu, 1930)

- Ümmarguste ahjude ehitamisest (Uus Talu, 1935)

Videod

- Reheahjudest (Vintskapist soklini)

- Reheahi kui pereliige (Vana maamaja päev, Eduard Vanamölder)

- Reheahju käsiraamat (Vana maamaja päev, Rasmus Kask)

- Traditsioonilistest ahjudest - nii vanadest kui uutest (Vana maamaja päev, Henri Huberg)

Seadused ja bürokraatia

Ehk mida peab teadma iga majaomanik ehitus-ja planeerimisseadustest enne kui ta oma maa peal suuremaid töid ette võtab.