fbpx

Praktikavõimalused

Praktika vabaõhumuuseumis

Eesti Vabaõhumuuseum pakub erinevaid praktikavõimalusi muuseumi töövaldkondades.

Rohkem pakkumisi leiab vabaõhumuuseumi veebilehelt.

Täpsemat infot saab teaduskommunikatsiooni spetsialistilt Andra Roosmetsalt aadressil andra.roosmets@evm.ee.

Muuseumipraktika puidu konserveerimise erialal

Praktikat on võimalik sooritada õppuritel, kes omandavad puitkäsitöö, pärandtehnoloogia (puit) või mööbli restaureerimise eriala. Muuseumis saab tegeleda puitesemetega ekspositsioonis ja hoidlates, tutvuda puidukonservaatori töö dokumenteerimise põhimõtetega ning teha lihtsamad konserveerimistöid vastavalt vajadusele.
Kontaktisik: muuseumi konserveerimisosakonna juhataja Marike Laht, marike.laht@evm.ee.

 

Praktika välitöödel

Kas oled mõelnud, mis on arhitektuuriantropoloogia või ehitusetnoloogia, soovid arendada välitöödel intervjueerimis- ja inventeerimisoskusi, täiendada oma teadmisi ehitus- ja elamiskultuuri vallas ning saada kasulikke praktilisi kogemusi? Kui jah, siis kandideeri juba täna Eesti Vabaõhumuuseumi välitööde praktikandiks!

Millal: 27.06-15.07.2022

Kus: Järva vallas, Esna-Kareda piirkonnas

Mis toimub: Projekti Life IP BuildEST eesmärgiks on uurida tehnilisi, majanduslikke ja ühiskondlikke võimekusi ning töötada välja lahendusi selleks, et täita elamuehituse ja elamute energiakasutuse vallas kliimaeesmärke. Välitööd on üks väiksem osa pikemast projektist, mille eesmärgiks on kaardistada maaehituspärandi kultuuriväärtuste seisu, hinnata majaomanike valmidust renoveerimislahenduste kasutusele võtmiseks ning rajada teadmisbaas uurimistöö skaleerimiseks üle Eesti. Kokku inventeerime u 100 elamut ning intervjueerime 30 majaomanikku. Sisult on töö analoogne Eesti Vabaõhumuuseumi varasemate välitöödega, mille kohta saab lugeda tehnilisemalt siit või poeetilisemalt siit.

Keda ootame: eelkõige antropoloogia, etnoloogia, arhitektuuri või pärandehituse eriala tudengeid või neist teemadest huvitatud muu ala tudengeid. Kasuks tuleb varasem välitööde kogemus ja kvalitatiivsete uurimismeetodite tundmine. Praktikandid saavad täiendava väljaõppe kohtumistel enne välitöid ja kohapeal.

Korralduslik info: transport, ööbimine, toitlustus ja töövahendid on korraldaja poolt. Praktika on tasustatud.

Huvi korral saada CV ja lühike motivatsioonikiri aadressil rasmus.kask@evm.ee.