fbpx

Teaduspäev “Aeg ja asulad” võtab luubi alla väikeasulate endise ja praeguse konkurentsivõime

Rapla kirik

2. detsembril kell 10.00-16.30 toimub Eesti Vabaõhumuuseumi Seto laudas teaduspäev, kus on teemaks väikeasulate ajalooline areng tekkimisest tänapäevani ning tulevikuväljavaated regionaalpoliitilises võtmes.

Teaduspäeva üheks eesmärgiks on tutvustada muuseumis aasta jooksul tehtud teadustöö tulemusi, mis tänavu on keskendunud suures osas kunagisele eluolule väikeasulates.

Samuti soovime suunata tähelepanu väljaspool muuseumi samas valdkonnas tehtud uurimistöödele, mistõttu astuvad teaduspäeval lisaks muuseumi teaduritele üles ka erinevate ülikoolidega seotud õppejõud ja tudengid, kes räägivad väikeasulate arengutest, võimalustest, probleemidest ning väljakutsetest nii arhitektuurilises, sotsiaalmajanduslikus kui ka regionaalpoliitilises võtmes.

Teaduspäevale on oodatud kõik, kellele läheb korda eluolu väljaspool suuremaid keskuseid ning kes soovivad rahulikku keskkonda kinnisvara soetada, vanadele hoonetele uue hingamise anda või kohalikku elu edendada.

Päevakava:
10.00 Kogunemine, kohv
10.30 Heiki Pärdi (EVM) – Eesti alevid  19.-20. sajandivahetusel vanade aadressiraamatute andmeil
11.00 Elvi Nassar (EVM) – Laura alevik Petserimaal
11.30 Hanno Talving (EVM) – Kroonu viinamonopolist ja monopolipoodidest
12.00 Rasmus Kask (EVM) – „Majaomanike kogemused hoonete renoveerimisel maapiirkonnas: miks ja kuidas maamajad saavad või ei saa korda?“
12.30 – 13.00 Kohvipaus
13.00 Kristi Grišakov (Rahandusministeerium) – Kohalike omavalitsuste tühjenemise mustrid ja põhjused
13.30 Garri Raagmaa (inimgeograaf, TÜ Pärnu Kolledži direktor) – Eesti viimase 30 aasta regionaalse arengu lained. Kas tagasi väikelinna?
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 Annika Valkna (arhitekt) – Töö ja elu maal, Imavere näitel
14.45 Helle-Triin Hansumäe (Muinsuskaitseamet, Pärnumaa nõunik) – Sindi näide väikeasula arenguvõimalustest
15.15 Saara Mildeberg (TLÜ) – Kultuuriturism postindustriaalsel Seiklusmaal: võimalused ja takistused Ida-Viru maakonnas

Üritus on tasuta.

Registreerimine