fbpx

Kredexi väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

Väikeelamud, Tiit Blaat

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu küttesüsteemi tuleohutus ning energiaefektiivsus. Esimese taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning see avatakse 15.02.2024 kell 09:00 ja taotlusi saab esitada kuni 21.02.2024 kell 23:59. Täpsema info leiab Kredexi lehelt.

Foto: Tiit Blaat, Delfi Meedia.