fbpx

Toimunud üritused

Eesti Vabaõhumuuseumi teaduspäev "Aeg ja asulad" 2.12.2022 

Heiki Pärdi (EVM) – Eesti alevid 19.-20. sajandivahetusel vanade aadressiraamatute andmeil

Elvi Nassar (EVM) – Laura alevik Petserimaal

Hanno Talving (EVM) – Kroonu viinamonopolist ja monopolipoodidest

Rasmus Kask (EVM) – Majaomanike kogemused hoonete renoveerimisel maapiirkonnas: miks ja kuidas maamajad saavad või ei saa korda?

Kristi Grišakov (Rahandusministeerium) – Kohalike omavalitsuste tühjenemise mustrid ja põhjused

Garri Raagmaa (inimgeograaf, TÜ Pärnu Kolledži direktor) – Eesti viimase 30 aasta regionaalse arengu lained. Kas tagasi väikelinna?

Annika Valkna (arhitekt) – Töö ja elu maal, Imavere näitel

Saara Mildeberg (TLÜ) – Kultuuriturism postindustriaalsel Seiklusmaal: võimalused ja takistused Ida-Viru maakonnas

Lubja-aasta konverents "Traditsiooniline tulevikumaterjal" 30.11.2022

Tagasivaade lubjaaastale 2022 – Elo Lutsepp

Pae-erimid Eesti raidtöödes – Helle Perens

Lubjaahjud kui pärandkultuuri objektid vanal Harju- ja Läänemaal – Jürgen Kusmin

Keskaegsete maalingute kunstiajaloolised ja tehnilised aspektid – Anneli Randla ja Hilkka Hiiop

Ajalooliste krohvide konserveerimine ja uurimine. Freskotöötoa tulemused – Varje Õunapuu

Saaremaa Lümanda lubjapargi ja selle lähiümbruse lubjaahjude ülevaade ja ajalugu – Priit Penu

Ohverkrohv tarindi päästjana. Patarei merekindluse näitel – Karin Kirtsi, Madis Mihkelsoo ja Kaarel Kuslap

Lubikrohvid, lubimördid, lubivärvid. Ajaloolistest hoonetest uusehitisteni – Kermo Jürmann

Paneel – Lubja kui materjali tulevikuväljavaated

Vana maamaja päev 26.11.2022

Spetsialistilt spetsialistile. Sisekliima ja mõõdetud õhuvahetus väikeelamutes 10.november 2022

Spetsialistilt spetsialistile. Vanemate eramute küttesüsteemide kaasajastamine ja hoonete energiaklassid 6. oktoober 2022

Spetsialistilt spetsialistile. Pinnasesse uppunud majad 25. mail 2022 Eesti Vabaõhumuuseumis

Teedeehituse praktikad ja probleemid tiheasustusalal – Üllar Alev ja Andri Põrk

Pinnasesse uppunud majad – Kaarel Truu

Teemaa ja -kaitsevööndi praktika Transpordiametis – Marek Lind

Tänavatel pinnasesse uppunud majad – Tiit Metsvahi

Spetsialistilt spetsialistile. Mitmekülgsed renoveerimislahendused – mida ja kuidas? 4. aprillil 2022

Arendus- ja uurimisprojekt BuildEST - professor Targo Kalamees

Hoonete renoveerimislahendused - Üllar Allev

Energiatõhususe lahendustest - professor Thomas Kampmann

Vana maamaja päev 5. veebruaril 2022

Artiklikogumiku „Suitsutare 8“ eeltutvustus – Maret Tamjärv

Lugu sellest, kuidas maja oma sajandaks juubeliks uue kuue sai – Targo Kalamees

Maaarhitektuuri keskus 15 - Elo Lutsepp

Miks taastada 100 aastat vana savimaja? - Kätlin ja Janek Mäggi

Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika - vana maamaja taastamise moto - Kalle Pilt

Raamatu „Majavammist – puust ja punaseks“ eeltutvustus - autor Kalle Pilt

Tudengikonverents "Vana küla uus elu" 25. jaanuaril 2022

Pärandihaldus kohalikul tasandil - Sabina Kaukis

Viinavabrik kui hoonetüüp Eesti maa-maastikul – Mirje Tammaru (EKA)

Palvemajade teisenenud tänapäev - Margarita Pugri (EKA)

Kuidas jõudis eksponaathoone Eesti Vabaõhumuuseumi? – Raimond Russi (TÜ VKA)

Eksponaathoone parima võimaliku energiaklassi saavutamine Kolga talu näitel - Kermo Aasmäe (TÜ VKA)

Eramu renoveerimislahendused – I. Keerpalu, K. Kimmel, R. Jaagant, K. K. Pleiats (TalTech)

Vana maamaja päev 20. novembril 2021

Heiki Pärdi raamatu „Eesti talu. Uuem taluarhitektuur 1850–1950“ esitlus – Heiki Pärdi ja Maret Tamjärv

Pesuruumi planeerimisest teostuseni - Tarmo Põkka

Kruusamäe talu teekond. Kredexi toel energiatõhususe suunas - Piret Väinsalu

Ajakirja Pööning erinumbri „Värkstuba“ tutvustus – Karola Mursu, Heli Nurger

Vaba ruum pööningul - Üllar Alev

Koguva Laasu talu kaheksa katust – Kadri Tüür

Seminar "Quo vadis, pärand?" 26. novembril 2021

The consequences of climate change for the heritage sector - Professor Helge Drange

Pärand kahaneva elanikkonna keskkonnas - Jiri Tintera

Me peame rääkima mugavusest - Liisa Pakosta

Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia - professor Targo Kalamees

Paneeldiskussioon – juhib Rasmus Kask, osalevad Siim Raie, Targo Kalamees, Jiri Tintera, Liisa Pakosta.

Pärand ja pöördumatud muutused Maal - Siim Raie

Eesti Vabaõhumuuseumi teaduspäev 22. oktoobril 2021

Mis muutus maarahva elus kolhooside tulekuga? - Heiki Pärdi

Maastiku kollektiviseerimine ja maakasutuse muutused - Martti Veldi

Nõukogudeaegsed mõisad: Baltikumi kolhoosikeskused - Laura Ingerpuu

Isiklik abimajapidamine - Anneli Banner

Olgu tervitatud uus olme! Köögiruum ja argipraktikad Nõukogude Eestis – Anu Kannike

Kolhoosi korterelamu esimene suvi vabaõhumuuseumis - Ülla Veerg

Spetsialistide loengupäev. Majavamm ja põrandad 22. oktoobril 2021

Eesti Vabaõhumuuseumi teaduspäev 27. novembril 2020

Vana külakooli uus elu muuseumis – Mariliis Tõitoja

Punane kukk koolimaja räästasse! Koolimajade süütamisi 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses – Hanno Talving

Mõisast kooliks. Miks ja millal? – Riin Alatalu

Moodsad haridustemplid uudismaa-elanike lastele – Elo Lutsepp

Kooliaed kui ühiskonna peegel – Anneli Banner

Kool õpetas lapsed käsi pesema – Heiki Pärdi

Vana maamaja päev 21. novembril 2020

Vananenud elektrisüsteemid. Oht sinu kodule ja elule – Meelis Kärt

Oma kodu kindlustamisest – Andres Piirsalu

Kuidas uurida oma talu lugu? – Hanno Talving

Seminar "Quo vadis, pärand?" 5. novembril 2020

Materializing Memory and the (Re)Making of Monuments – Prof. dr. Ann Rigney

Riigi roll pärandi määratlemisel – mäletamine ja unustamine läbi pärandihalduse – Siim Raie

Tallinna vanalinn ja teised kohad. Jätkusuutliku turismi arendamine läbi laiahaardelise pärandikäsitluse – Triin Talk

Paneeldiskussioon - Siim Raie, Triin Talk ja Linda Kaljundi, juhatab Helen Sooväli-Sepping.

Lubjaseminar 25. septembril 2020

Lubi Eesti taluarhitektuuris - Heiki Pärdi

Traditsioonilise lubikrohvi olemus ja praktilised kogemused - Kermo Jürmann

Traditsiooniline lubjatootmine - Priit Penu

Tööstuslik lubjatootmine - Andres Rammul

Põrandad ja termokrohv 9. oktoobril 2020

Põrandad, põrandatalad ja põrandaalused - Maari Idnurm

Termokrohv - Karin Kirtsi ja Madis Mihkelsoo

Vana maamaja päev 1. veebruaril 2020

Studia Vernacula – Kadri Tüür ja Ave Matsin

Katusetoetuse realiseerimine Tinnu talu rehielamu näitel – Peeter Soe

Suurtammiku tammedest rehemaja katuse lugu – Marje Loide

Vastused korduma kippuvatele küsimustele taluarhitektuuri toetuse kohta - Aime Lauk

Vana maamaja päev 16. novembril 2019

Valdade üld- ja detailplaneeringutest ja kui palju need puudutavad otseselt majaomanikke – Mart Hiiob

Mida peab teadma enne, kui majaomanikuna oma krundil suuremaid toimetamisi ette võtad – Priit Põldmäe

Vana maamaja päev 9. veebruaril 2019

Rehemaja 2.0 – Helen Sooväli Sepping ja Erik Sepping

Tahaks uut vana maja, aga... Bürokraatiast ja muust asjaajamisest – Annika Tiko

Reheahi kui pereliige – Eduard Vanamölder

Juba kuu aega maal – Leho Laaser

Liine Jänes tutvustab taluarhitektuuri toetamise taotlusvooru määrust ja tingimusi