fbpx

BuildEST külastas Belgias BEREEL sõsarprojekti

Ecohuis

Maaarhitektuuri keskuse BuildEST (täpsemat infot leiab siit) projekti teadur Alois Andreas Põdra käis koos teiste projekti esindavate partneritega 19.-20. aprillil Belgias tutvumas sealsete renoveerimispraktikate – ja strateegiatega.  

Belgias on tegelevad renoveerimispraktikate jagamisega regionaalsed agentuurid või asutused. Kahepäevane reis kätkes endas Flaamimaa ja Valloonia külastamist. Flaamimaal on 2019-2024 käimas BuildESTile sarnane projekt BEREEL, mida veab sealne renoveerimisagentuur VEKA. Projektis osalevad 10 partnerit – kaks regionaalset agentuuri ja viis linna – Mechelen, Antverpen, La Louvière, Mouscron ja Ghent, arenduspartner WCTB ning kohalike omavalitsuste föderatsioon. 

Projekti eesmärgiks on regionaalsete meetmete abil käivitada rohkem hoonete renoveerimisi kui ka pakkuda kättesaadavat renoveerimisalast infot. Väljakutse on sarnane BuildEST renoveerimismaratoniga. Belgias tuleb riiklike kliimaeesmärkide täitmiseks renoveerida aastas minimaalselt 3% hoonetest, ehk siis 30 000 täielikult või 450 000 osaliselt renoveeritud hoonet aastas. Tänase seisuga on võimekus renoveerida aastas umbes 1% elamufondist. Hoonetele on seatud A-energiaklass (100 000 kWh/m2 kohta). Belgia riikliku renoveerimispaketiga loobutakse 2040. aastaks F-klassi elamispindadest.

BEREEL projektiga arendatakse ka kohalikke renoveerimise ühepeatuspoode (One-Stop-Shop), millega pakutakse digitaalseid teavitustööriistu kui ka nõustamisteenust hoone renoveerimise eri etappide jaoks. Samuti toimub ka uute ekspertide koolitamine, kes aitaksid soovijatel kiiremini renoveerimist läbi viia.

19. aprill

Reisi esimesel päeval külastati Flaamimaal umbes 87 000 elanikuga Mecheleni linna, mille tegi huvitavaks ringrenoveerimise põhimõtte järgi uuendatud kohalik raamatukogu. Ringrenoveerimine ehk ehituse juures ringmajanduse põhimõtete rakendamine on üks BuildESTi projekti eesmärkidest. Teine osa päevast veedeti Antverpeni EcoHuis demokeskust külastades. Keskuses demonstreeritakse jätkusuutlikke ehituslahendusi, konsulteeritakse koduomanikke ning pakutakse keskkonnahariduse programme.

Tallinnast suurema ligi 530 000 elanikuga Antverpenil on eesmärk aastaks 2030 saavutada kliimaneutraalsus ning see tähendab 265 000 hoone renoveerimist A-energiaklassi tasemele. Hoonete tehniline seisukord on siiski halb. Suurem osa linna elanikest elab korterites. Üle poole korterielanikest elavad aga üüripindadel. BEREELI projekti raames renoveeritakse lähiajal 28 kortermaja. Renoveerimise hind on viimase aastaga tõusnud 25 000 eurolt 40 000 euroni leibkonna kohta. Siiski toetab linn haavatavamaid elanikerühmasid.

20. aprill

Teisel päeval suunduti Valloonia kolme linna – La Louvière, Mouscron ja Ghent. La Louvière on UNESCO kultuuripärandisse jääv endine Belgia söekaevandamise ja terasetootmise piirkonda jääv linn. 81 000 elanikuga linnas tegutseb ühepeatuspood, mis pakub renoveerimisest huvitatule sarnast ühisteenust nagu Flandrias. Valloonias kaetakse toetusega 70% renoveerimiskuludest ning on plaan tõsta see 90% tasemeni. La Louvière premeerib eeskujulikke renoveeritud hooneid lisaks 10 000 euroga.   

Mouscronis läksid külalised kohalikku ELEA teabekeskussesse ning tehti linnas uute passiivmajade ning renoveerimisele minevate hoonete tutvustus. Ghentis külastatud punkt oli Energiacentrale’i-nimeline ühepeatuspood, mis pakub nõustamisteenust kogu renoveerimisprotsessi ulatuses. Linn pakub erinevaid lisatoetusi lisaks regionaaltasandi omadele. Haavatud gruppide jaoks on loodud ka eraldi Rolling Fund, ehk siis nullintressiga laen.

Fotol on Antverpeni Ecohuisi demokeskus (autor: Victoria Morano).