fbpx

Katusetoetus

Katusetoetus

2024. aasta taotlusvoor on avatud 19. veebruarist 15. märtsini 2024.

 

Taotlusvoor avaneb 19. veebruaril 2024 ning taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2024. Taotlusvooru tegevuste abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2024 – 31. detsember 2024.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste menetlemise infosüsteemis, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga ja mobiili ID-ga.

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, sealhulgas kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, kui materjalid vahetatakse samaväärsete või algupäraste ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulike vastu.

 

 

 TAOTLUSVOORUST:

 • Alates 2019. aastast on toetuse abil korda saanud 90 taluhoone katused. Toetusvooru suurus on 200 000 eurot.
 • Taotleja võib olla üksnes füüsiline isik.
 • Toetus on suunatud vaid eluhoonele ja ei laiene kõrvalhoonete katustele.
 • Toetus on suunatud eluhoonetele, mis on ehitatud enne 1940. aastat.
 • Hoone ei pea olema muinsuskaitse all.
 • Toetuse raames saab asendada või taastada taluelamu katusekatte ja vajadusel katusekonstruktsioonid tingimusel, et katusekattematerjal asendatakse samaväärsega (näiteks laast laastuga, roog rooga, sindel sindliga, valtsplekk valtsplekiga, kivi kiviga) või algupärase ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulikuga (asendatakse eterniit või muu kaasaegne materjal roo, laastu, sindli, valtspleki või katusekiviga).
 • Toetus peab olema ära kasutatud samal kalendriaastal.
 • Toetussumma on minimaalselt 5000 eur ja maksimaalselt 10 000 eur objekti peale. Toetuse maksimaalne osakaal on 50%.
  Näide: Kui katuse maksumus on 10 000 eur, siis toetus on kuni 5000 eur abikõlbulikest kulutustest. Kui katuse maksumus on 20 000 eur või enam, siis on toetus kuni 10 000 eur. 
 • Tulumaksu eraldatud summalt tasub toetuse andja. Toetus on käsitletav füüsilise isiku tuluna ja võib mõjutada saaja maksuvaba tulu suurust.
  Näide: Taotleja taotleb 5000 eurot. Toetust eraldatakse 6000 eurot. Toetuse andja peab kinni tulumaksu 20%, taotleja saab kontole 5000 eurot. Toetuse andja eraldab kokku 6000 eurot: see summa kajastubki toetuse saaja tuludeklaratsioonis.
 • Maaarhitektuuri keskus soovitab katusetoetuse taotlejatele olla julged projektikirjeldusse lisama ka oma tulevikuplaanid selle talukompleksiga. Katusevahetus pole kindlasti ainuke kohustus, mida ühe vana maja puhul ette tuleb võtta.

NB! 

 1. Ära jäta taotluse esitamist viimasele päevale. Sageli on vaja täpsustada hinnapakkumisi, teha juurde fotosid jne. Kui esitate taotluse kohe peale taotlusvooru avamist, jääb piisavalt aega täpsustuste tegemiseks. Lisada võib taluhoone ajaloolisi ülesvõtteid.
 2. Selgita välja, kas plaanitavad katusetööd nõuavad ka projekti ja ehitusteatist. Projekt peab olema valmis taotluse esitamise ajaks ning ehitusteatis esitatud.
 3. Kontrolli üle, et hinnapakkumised oleksid omavahel võrreldavad, st võetud samade tööde teostamiseks. Kehtivaid ja võrreldavaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks. Näiteks kui üks pakkuja ei teosta katuse lammutamist, tuleb selle etapi kohta võtta lisapakkumine.
 4. Tee taluhoonest, katusekonstruktsioonidest, katusekahjustustest ja talukompleksist piisavalt palju kvaliteetsed fotosid, et hiljem oleks, mille hulgast valida: kuni neli fotot taluelamu ja selle katuse kohta ning kuni neli fotot katusekonstruktsioonide ja kahjustuste kohta. Ühe foto suurus kuni üks megabait.
Vaata täpsemalt taotlusvooru tingimuste ja taotlemise kohta Muinsuskaitseameti kodulehelt. Taotlusvooru tingimused on täpsemalt lahti kirjutatud määruses „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“ ja määruse "Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord" muutmises. Tutvuda tasub ka seletuskirjaga (PDF) ja määruse muutmise seletuskirjaga.
Taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis https://toetused.kul.ee/et/login , kuhu saab sisse logida ID-kaardi ja mobiil-ID kui ka Smart IDga.

Vaata ka Aime Laugu ettekannet Vana maamaja päeval (1.02.2020) "Vastused korduma kippuvatele küsimustele taluarhitektuuri toetuse kohta".

 

Lisainfo:

Dan Lukas

restaureerimisnõunik

Muinsuskaitseamet

dan.lukas@muinsuskaitseamet.ee

53305178