fbpx

Materjalid

Traditsioonilises taluarhitektuuris esinevad puit ja kivi kõrvuti. Kõige rohkem on kasutatud puitu, kuna metsa oli meil pea igal pool. Ka savihooneid leidus kunagi üle Eesti, ent nüüd on need alles jäänud peamiselt Lõuna-Eestisse.

SAVI

Artiklid

Ajaloolised artiklid

- Savihooned“ (Arnold Sepp, 1935)

- „Saviehitused“ (Johannes Pärtma, 1923)

- „Uus saviehitusviis" (Johannes Pärtma, 1935)

- „Kuida pärris mullast maia seinad ehitatakse“ (E. Brehm, 1847)

- Saviehitusest üldiselt (Uus Talu, 1928)

- Saviseinte tegemine (Uus Talu, 1928)

- Sawiehitused wääriwad enam tähelepanu (Uus Talu, 1933)

- Kuidas tehakse saviehituse alusmüür? (Uus Talu, 1928)

- Sawiseinad (Uus Talu, 1933)

Videod

- Kuidas hoida korras vana savihoonet“ (Vintskapist soklini)

- „Earth building in Estonia" (Eestimaaehitus)

P1260408 (1)

On kutsumata majaliste ehk erinevate organismide (hallitusseened, seened, putukad, bakterid, vetikad jne) tekitatud kahjustused

Biokahjustused

Maja taastamine - materjalid

Traditsioonilises taluarhitektuuris esinevad puit ja kivi kõrvuti. Ka savihooneid leidus kunagi üle Eesti, nüüd on need alles jäänud peamiselt Lõuna-Eestisse

Materjalid

Maja taastamine - katus

On vana hoone eluea pikendamise seisukohalt tähtsaim tarind

Katused

Maja taastamine - uksed ja aknad

Uksed ja aknad

Avatäited

Maja taastamine - viimistlus

Värvid, õlid, tapeedid, maalingud, tõrv ja laudis

Viimistlus

Maja taastamine - niiskus

Liigniiskus on ohuks kõikidele tarinditele ja ehitusmaterjalidele.

Niiskus

Maja taastamine - küttekehad

Tuleohutus, korstnad, ahjud

Küttekehad

Maja taastamine - talu ajaloo uurimine

Eestimaa külapildi piirkondlikud erisused, arengud ja muutused

Taluarhitektuuri kujunemislugu

DSC_0786 (1)

Ehk mida peab iga majaomanik teadma ehitus-ja planeerimisseadustest enne kui ta oma maa peal suuremaid toimetamisi ette võtab

Seadused ja bürokraatia