fbpx

Palkmaja taastamise koolitus Põllikul

Palkmaja taastamise koolitus Põllikul

16.09.2022 | 10:00 20.09.2022 | 18:00
Põlliku

5-päevane praktiline koolitus keskendub palkhoone palkosa parandusele ja katusekonstruktsiooni valmistamisele ning on mõeldud kõigile huvilistele, kes soovivad omandada palkmaja taastamise ja ehituse esmased oskused. Käsitööoskusi õpitakse ja töövõtteid harjutatakse Raplamaal Põlliku külas asuva väikese talusepikoja varal. Varasemalt toimunud koolituse käigus on vana palkhoone koost lahti võetud ja märgistatud.

Koolitust viib läbi meister Rene Miilen, Uus Vana Ehitus OÜ (Raplamaa).
Osavõtutasu 315 €.
Osavõtutasu sisaldab kõigil päevadel kohvipause, lõunasööki ja ööbimist.

Teemad:

  • Hoone seisukorra hindamine ja erinevad viisid kahjustuste hindamiseks.
  • Palkosa dokumenteerimine ja märkimine.
  • Palkosa lahti võtmine ja teisaldamine.
  • Ehituseks sobiva asendusmaterjali valik ja vana palgi uuega jätkamine.
  • Taastamiseks vajalikud tööriistad ning nende kasutamine.
  • Materjali ettevalmistus ja sobiva asenduspalgi valik
  • Palgi varamine ja tappimine.
  • Katusesõrestiku monteerimine ja puitkonstruktsioonid
  • Palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine
  • Erinevate katusekonstruktsioonide ehitusviisid

Koolituse läbinu on saanud ettekujutuse palkhoone taastamise protsessist algusest lõpuni, orienteerub materjali valikus, tunneb palkehituses kasutatavaid tööriistu, teab ja on praktikas kogenud kuidas varada ja tappida palki ning monteerida katusesõrestikku. On teadlik palkmaterjali omadustest ja käitumisest ilmastikus.

Eelnev kogemus ei ole vajalik. Kaasa tuleb võtta ainult hea tuju, sobilikud tööriided ja turvalised jalanõud. Grupi suurus on 8–10 inimest.
Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine, õppeülesannete teostamine.
Väljastatav dokument: tunnistus, palkhoone taastamise praktilise koolituse läbimise kohta.
Tegevuste kohta peetakse videopäevikut, mis on järelvaadatav Põlliku Külaseltsi kodulehel ja Youtube`s.

Koolitusele registreerimiseks saatke e-kiri aadressile pollikukulaselts@gmail.com.
Teile saadetakse arve, mille tasumine tagab koha koolitusel.
Lisainfot ööbimise ja muude küsimuste kohta saab telefonil 5664 9523.

Kursuste korraldaja on Põlliku Külaselts MTÜ.

Koolitus on teine sarjast „Taluarhitektuuriloo tutvustamine avalikkusele ja ehituspärandi taastamine läbi teooria ja praktika“ 01.07.2022 – 31.12.2024.