fbpx

Näidisnõustamine Raasiku vallas

näidisnõustamine_FB_3logo

26.07.2024 | 17:00
Raasiku vald, Harjumaa

NB! Kohad on täitunud ja registreerimine on lõppenud!

Näidisnõustamine on ringkäik ja hoonete seisukorra vaatlus meistri juhendamisel, arutelu pidamine, väärtuste ja ohumärkide märkamine. Vaatluse all on hoonete seisukord, eripärad ja planeeritavate tööde soovitatav järjekord. Arutame tehtud tööde üle, kaalume ka vajalike ja kiireloomuliste tööde ning nende tegemise järjekorra üle. Oma soovidest, plaanidest ja mõtetest räägib ka maja omanik.

Seekord on objektiks arvatavasti 1861. aastal ehitatud suuresti autentselt säilinud rehemajaga, mille kambrite osa sai küll 2000ndate algul uue voodri, aga alles on nii reheahi kui ka paeplaatidest põrandad rehealuses ja rehetoas. Suuri ümberkorraldusi pole plaanis ette võtta, aga nii vana ja väärika hoone tervislik seisukord oleks otstarbekas üle vaadata ja mõelda, kuhu võiks tulevikus juurde rajada eluruume ilma, et hoone ilme sellest kannataks.

Seekordseks nõustajaks on Säästva Renoveerimise Infokeskuse juht Tarmo Elvisto.

Vanade maamajade pärandehitusalase nõustamise kohta saab infot maamaja nõustajate võrgustiku veebilehelt. Veebileht koondab tunnustatud meistrite ja nõustajate andmeid ning võimaldab nõustamise tellimist.

Üritus on rahastatud projektist LIFE IP BuildEST, korraldusliku poole pealt toetab ka projekt LIFE heritageHOME.

#BuildEST #renoveerimismaraton #lifeproject #heritageHOME