fbpx

Maakivimüüri korrastamine lubimördiga

Maakivimüüri korrastamine lubimördiga

21.05.2022 | 10:00 22.05.2022 | 15:00
Matsalu rahvuspark, Metsküla, Sepa talu

Laupäeval, 21. mail kell 10-18
Talu ajaloost ja hoonetest. Maakivimüüri eripärad, olukorra hindamine, probleemid ja nende lahendamise olulisus. Lubikrohvi valmistamine, kasutamine, töövõtted ja ohutus. Suuremate avade täitmine ja vuukimine.

Pühapäeval, 22.mail kell 9-15
Suuremate avade lõpetamine, vuukimine, aknaääred, nurgad. Lubikrohvi hooldus.

Juhendab MTÜ Vana ja Väärt meister Laur Oberschneider.

Kaasa võtta: töörõivad ja -jalatsid, mugavad kummikattega kindad, kaitseprillid ning kel võimalik, siis vuugikellu ja müürihaamer.

Vajalik eelregistreerimine enne 20. maid: Krista Kallavus krista.kallavus@keskkonnaamet.ee, tel 5226 139.

Koolitusel osalemine on tasuta, rahastab Keskkonnaamet. Kohvi- ja lõunapauside tasu on 10 eurot (maksta sularahas kohapeal).