fbpx

Lubjaaasta konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“

Lubja-aasta konverents

30.11.2022 | 11:00 16:30
Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis

30. novembril toimub Eesti Vabaõhumuuseumis konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“, mille eesmärgiks on võtta kokku kevadel koos koostööpartneritega väljakuulutatud temaatiline lubjaaasta.

Konverentsi eesmärgiks on rõhutada meie sajanditepikkuse traditsiooniga ehitusmaterjali – paekivi ja sellest toodetud lubja tähtsust meie ehituspärandis. Konverentsil tulevad vaatluse alla nii lubja kui materjali ajalugu, kasutamine tänapäeval kui ka võimalikud tulevikusuunad.

Päevakava:
11:00 Avamine – tagasivaade lubjaaastale
11:15 Pae-erimid Eesti raidtöödes – Helle Perens
11:45 Lubjaahjud kui pärandkultuuri objektid vanal Harju- ja Läänemaal – Jürgen Kusmin
12:15 Keskaegsete maalingute kunstiajaloolised ja tehnilised aspektid – Anneli Randla ja Hilkka Hiiop
12:45 Ajalooliste krohvide konserveerimine ja uurimine. Freskotöötoa tulemused – Varje Õunapuu
13:30 Lõunapaus
14:15 Saaremaa Lümanda lubjapargi ja selle lähiümbruse lubjaahjude ülevaade ja ajalugu – Priit Penu
14:45 Ohverkrohv tarindi päästjana. Patarei merekindluse näitel – Karin Kirtsi, Madis Mihkelsoo ja Kaarel Kuslap
15:15 Lubikrohvid, lubimördid, lubivärvid. Ajaloolistest hoonetest uusehitisteni – Kermo Jürmann
15:45 Paneel
16:30 Orienteeruv lõpp

Konverentsist osavõtt 5 eurot. (Tasuda kassas.)

Registreerimine Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuurikeskuse kodulehel.