fbpx

Eesti Vabaõhumuuseumi teaduspäev

teaduspäeva_banner-01

01.12.2023 | 12:00 17:00
Eesti Vabaõhumuuseum, setu talu, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn, Eesti

Eesti Vabaõhumuuseumi teaduspäeva eesmärk on esitleda laiemale publikule muuseumis tehtava teadustöö tulemusi ning tuua kokku kultuuriloost ning Eesti maa-arhitektuurist huvitatud kuulajad. Ettekandepäeval astuvad üles muuseumi teadurid, nende kõrval on palutud oma uurimistööst kõnelema ka värsked uurijad, kelle üliõpilastööde fookuses on olnud maa-arhitektuuriga seotud küsimused.

2023. aasta teaduspäeval on ettekanded jagatud kolme temaatilisse plokki. Esimese ploki „Hooned ajaloo tuules“ ettekanded käsitlevad erinevaid ajaloolisi tegureid, mis on mõjutanud hoonete omandiõigust ja kasutamist. Teise ploki ettekanded keskenduvad katustele: kuulda saab õlg- ja roogkatustest ning ploki lõpetab aruteluring katusekattematerjalide traditsiooni muutumisest. Teaduspäev lõppeb alevite temaatikaga: juttu tuleb nõukogudeaegsest eramuehitusest kolme alevi näitel ning esitletakse vastset alevite loo raamatut.

Teaduspäev 1.detsember, EVM-i seto talu seminariruum

11.30 Saabumine, tervituskohv

Hooned ajaloo tuules

12.00 -12.30 Mariliis Tõitoja (TLÜ), „Kirikukoolimajade võõrandamisest Pärnumaal“

12.30-13.00 Hanno Talving (EVM), „Hoonete taaskasutusest pärast nende algse funktsiooni lõppemist magasiaitade ja kõrtside näitel“

13.00-13.30 Katrin Lang (arhitekt, EKA), „Hüljatud hoonete kinnisvaraturg Suurupi näitel“

Paus

Traditsioonilised katused

14.00-14.30 Elvi Nassar (EVM), „Kadunud õlgkatused“

14.30-15.00 Katrin Paas (TÜVKA), „Roogkatuste hooldus“

Aruteluring „Traditsiooni muutumine: millest me räägime, kui me räägime algupärase katuse taastamisest?“ Arutelu juhib Elo Lutsepp (EVM).

Alevite arhitektuur

15.30-16.00 Alois Andreas Põdra (EVM), „Nõukogude eramuehituse tüpoloogia ja ehituspraktika kolme alevi näitel“

16.00- 16.30 Heiki Pärdi (EVM) esitleb oma raamatut „Maa ja linna vahel. Eesti alevite lugu“

16.30-17.00 Vaba arutelu

Osavõtt teaduspäevast on tasuta, kuid palume selleks registreeruda lehe all oleva vormi kaudu. Ettekandeid saab jälgida ka otseülekandes https://youtube.com/live/wjxlcATGcRM?feature=share

Info

Vivian Siirman

Vivian.siirman@evm.ee

Tel 56 636 791


    JahEi


    FacebookKoduleht maaarhitektuur.eeOtsepostitus meililemaamaja.euSoovitusMuu