fbpx

Lubjaaasta konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“

30.11.2022 kell 11.00-16.30

Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrts

Lubja-aasta konverents
30. novembril toimub Eesti Vabaõhumuuseumis konverents „Traditsiooniline tulevikumaterjal“, mille eesmärgiks on võtta kokku kevadel koos koostööpartneritega väljakuulutatud temaatiline lubjaaasta.
Konverentsi eesmärgiks on rõhutada meie sajanditepikkuse traditsiooniga ehitusmaterjali – paekivi ja sellest toodetud lubja tähtsust meie ehituspärandis. Konverentsil tulevad vaatluse alla nii lubja kui materjali ajalugu, kasutamine tänapäeval kui ka võimalikud tulevikusuunad.
Päevakava:
11:00 Avamine – tagasivaade lubjaaastale
11:15 Pae-erimid Eesti raidtöödes – Helle Perens
11:45 Lubjaahjud kui pärandkultuuri objektid vanal Harju- ja Läänemaal – Jürgen Kusmin
12:15 Keskaegsete maalingute kunstiajaloolised ja tehnilised aspektid – Anneli Randla ja Hilkka Hiiop
12:45 Ajalooliste krohvide konserveerimine ja uurimine. Freskotöötoa tulemused – Varje Õunapuu
13:30 Lõunapaus
14:15 Saaremaa Lümanda lubjapargi ja selle lähiümbruse lubjaahjude ülevaade ja ajalugu – Priit Penu
14:45 Ohverkrohv tarindi päästjana. Patarei merekindluse näitel – Karin Kirtsi, Madis Mihkelsoo ja Kaarel Kuslap
15:15 Lubikrohvid, lubimördid, lubivärvid. Ajaloolistest hoonetest uusehitisteni – Kermo Jürmann
Konverentsist osavõtt 5 eurot. (Tasuda kassas.)
Registreerimine Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuurikeskuse kodulehel.