fbpx

“Suitsutare” artiklid on veebis loetavad

Suitsutare artiklid veebis

Eesti Vabaõhumuuseumi kogumiku “Suitsutare” artikleid saab nüüd veebis lugeda. Nii need kui muud lugemismaterjali leiab kodulehe menüüst Vana maja omanikule – Keskuse raamatud.

SUITSUTARE 7Suitsutare 7

„Suitsutare 7“ keskendub setude ja Peipsi ääres elavate vene vanausuliste kultuurile. Kogumikus on ülevaade Setumaalt pärit Vanatalo ja peipsivene kaluri elamise pikast teekonnast muuseumisse, vanausuliste usu- ja argikommete käsitlus. Lugeda saab vene külaarhitektuuri eripäradest ja arengust Peipsiveeres, setu ja peipsivene aiandusest ning põhjalikku uurimust setu vanemast toidust. Kogumik on varustatud põhjalike ingliskeelsete resümeedega ja rikkaliku põneva pildimaterjaliga.

Merike Lang – Setu ja peipsivene hoonete teekond Eesti Vabaõhumuuseumi püsinäitusele
Einike Sooväli – Peipsiveere vanausulised
Heiki Pärdi – Sissevaade Peipsi lääneranniku vene taluarhitektuuri

Anneli Banner – Aed setude ja Peipsiäärsete vanausuliste elus
Elvi Nassar – Setu vanem toit

 

SUITSUTARE 6Suitsutare 6

See artiklikogumik on pühendatud kooliteemadele. Vaatluse all on Eesti külakoolimajade arhitektuur ja sisustus, ministeeriumikoolide ajajärk Eestis ja kooliaiandus. Ülevaate saab vabaõhumuuseumi Kuie koolimaja ajaloost ja seal võrsunud muuseumihariduse kogemustest. Kogumik ilmus 2012. aastal.

Ants Jaggo – Eesti külakoolimajade arhitektuurist ja sisustusest 19. sajandil
Hanno Talving – Eesti ministeeriumikoolidest 1888–1917
Anneli Banner – Püsivus viib sihile – kooliaiad Eestis ärkamisaja ja II maailmasõja vahel
Aile Heidmets – Talulaste harimisest Eestimaa kubermangus ja Kuie koolis Järvamaal
Triin Siiner – Ühe koolimaja täitmine. Muuseumi ja hariduse piiride ning võimaluste kogemisest Kuie koolimaja näitel

 

SUITSUTARE 5Suitsutare 5

Selle kogumiku artiklid keskenduvad peamiselt sõjaeelse Eesti Vabariigi ajale. Lugeda saab selle perioodi kodukultuuri arengust, rahvuslipu propageerimisest ja asundustegevusest. Ülevaate saab ka muuseumi uuest eksponaathoonest, 1930. aastate lõppu kujutava Härjapea talu elamust ja seal elanud inimestest. Kogumik ilmus 2010. aastal.

Juta Saron – Unistus moodsast maakodust 1918–1940. Kodukultuuri edendamisest Eesti Vabariigis
Hanno Talving – Eesti kodule Eesti lipp! Rahvuslipu levitamise kampaania 1930. aastate teisel poolel
Elo Lutsepp – Suunatud sotsiaalne mobiilsus. Uudismaa-asunike valimine 1930. aastatel Pillapalu ja Lepplaane asunduse näitel
Maret Tamjärv – Moodne maakodu vabaõhumuuseumis. Härjapea talu ja häärberi lugu

 

SUITSUTARE 4Suitsutare 4

Muuseumi 50. juubelil ilmunud kogumikus antakse ülevaade vabaõhumuuseumi poolt seni tehtust ning uutest tegevuskavadest ning arhitekt Karl Tihase osast muuseumi asutamisloos. Käsitletakse Eesti talumaja arengut rehemajast nn häärberini ning eesti sõjajärgsete põllumajandusnäituste ajalugu. Ekspositsiooni kujundamisega seonduvad artiklid Muhu taluaiandusest ja 1949. aastal küüditatute varade nimekirjadest ajalooallikana. Kogumik ilmus 2007. aastal.

Merike Lang – 50 aastat Eesti Vabaõhumuuseumi loometööd
Heiki Pärdi – Eesti talumaja moderniseerumine 1850. –1920. aastail. Elamiskultuur ja hügieen
Anneli Banner – Muhu taluaiandus 19.-20. sajandil
Anneli Banner – Aiapidamise tähendusest Muhu näitel
Hanno Talving – 1949. aasta märtsiküüditamisega seotud varalised protsessid
Elvi Nassar – Maakondlikest põllumajandusnäitustest Moskva suurnäituseni
Juta Saron – Karl Tihase elutöö – Eesti Vabaõhumuuseum

 

SUITSUTARE 3Suitsutare 3
„Suitsutare 3“ toob lugeja ette vabaõhumuuseumi teadurite artiklid Eesti maastikupildist kaduvatest moonamajadest, linna- ja aguliarhitektuuri seostest ning sõjaeelsest maanoorte liikumisest. Uudsena esitatakse muuseumi eksponaathoonete – Sassi-Jaani talu ja Lau külapoe – ajalugu nende kunagiste elanike elu ja töö kaudu. Kogumik ilmus 2002. aastal.

Mihkel Leetmaa – Moonakatest ja moonamajadest 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul
Juta Saron – Domenico Trezzinist Eesti maaehitisteni
Hanno Talving – Sassi-Jaani – aeg, inimesed, sündmused
Hanno Talving – Lau külapood
Elvi Nassar – Maanoorte liikumine kui protsess ja progress Eesti külas kahe maailmasõja vahelisel perioodil

 

SUITSUTARE 2Suitsutare 2

Eesti Vabaõhumuuseumi uurimuste kogumikus „Suitsutare 2“ jõuavad lugejani seni avaldamata artiklid tänapäevaks hävinud või ümberehitatud hoonetest – vallamajadest ja magasiaitadest, tõrva- ja lubjaahjudest ning pritsikuuridest. Käsitlemist leiavad ka muutused Muhu rehemajades ning Rebala, Parasmäe ja Vandjala külade ajalugu. Kogumik ilmus 2000. aastal.

Merike Lang – Eessõna asemel ehk Eesti Vabaõhumuuseum kahe „Suitsutare“ vahel
Veera Fuchs – Vallamajad 19. sajandi II poolel (peamiselt Tartu- ja Viljandimaal)
Veera Fuchs – Magasiaidad ja magasivili
Juta Saron – Muutused rehemajas
Mihkel Leetmaa – Lubja- ja tõrvaahjud
Mihkel Leetmaa – Pritsikuurid
Gea Troska – Rebala, Parasmäe ja Vandjala küla ajaloost ja ehitistest
Juta Saron – Pilt Eesti maarahva elumajast 20. sajandi lõpul

 

SUITSUTARESuitsutare

1976. aastal ilmunud artiklikogumik annab ülevaate vabaõhumuuseumi rajamise kavatsustest, tegelikest rajamiskavatsustest ja mitmetest muuseumise toodud hoonetest.

Gea Troska, Juta Saron, Fredi Tomps – Eesti Riiklik Vabaõhumuuseum 1957 – 1972
Jüri Linnus – Vabaõhumuuseumi rajamise kavatsusi Eestis
Helmi Üprus – Rocca al Mare minevikust
Fredi Tomps – Eesti Riikliku Vabaõhumuuseumi rajamismetoodika võrdlusi teiste vabaõhumuuseumidega
Niina Raid – Sutlepa kabel
Kalvi Aluve – Kõrts vabaõhumuuseumis
Ants Viires – Paarist rehielamu vähetuntud variandist
Gea Troska – Mulgimaa suurtalu häärber
Veera Fuchs – Hollandi tuulikud Eestis
Aleksei Peterson – Rehetoa ahju asukoht aastail 1850 – 1940
Juta Saron – Talupoegade tarbevarast Saaremaal 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul
Juta Holst – Rehetuba pulmatoana
Karl Tihase – Mõnda Siberi Eesti asukate ehitistest 20. sajandi algul