fbpx

Artiklikogumik “Suitsutare”

Suitsutare artiklid veebis

Eesti Vabaõhumuuseumi artiklikogumikust „Suitsutare“ saab lugeda hoonete muuseumisse jõudmise lugusid ning kultuuri- ja ajalooliselt märgiliste teemade käsitlusi. Seitsmes „Suitsutare“ tutvustab setu ja peipsivene temaatikat, kuuendas on juttu kooliteemadest ning viies avab erinevaid teemasid peamiselt 1930. aastatel.

Artiklikogumikke saab osta Eesti Vabaõhumuuseumi poest või tellida pakiautomaati, tellimiseks kirjuta aadressil andra@evm.ee. Ühe raamatu hind on 7 eurot.

“SUITSUTARE” 7
„Suitsutare 7“ keskendub setude ja Peipsi ääres elavate vene vanausuliste kultuurile. Kogumikus on ülevaade Setumaalt pärit Vanatalo ja peipsivene kaluri elamise pikast teekonnast muuseumisse, vanausuliste usu- ja argikommete käsitlus. Lugeda saab vene külaarhitektuuri eripäradest ja arengust Peipsiveeres, setu ja peipsivene aiandusest ning põhjalikku uurimust setu vanemast toidust. Kogumik on varustatud põhjalike ingliskeelsete resümeedega ja rikkaliku põneva pildimaterjaliga.

Artiklid:
Merike Lang – Setu ja peipsivene hoonete teekond Eesti Vabaõhumuuseumi püsinäitusele
Einike Sooväli – Peipsiveere vanausulised
Heiki Pärdi – Sissevaade Peipsi lääneranniku vene taluarhitektuuri
Anneli Banner – Aed setude ja Peipsiäärsete vanausuliste elus
Elvi Nassar – Setu vanem toit

“SUITSUTARE” 6
See artiklikogumik on pühendatud kooliteemadele. Vaatluse all on Eesti külakoolimajade arhitektuur ja sisustus, ministeeriumikoolide ajajärk Eestis ja kooliaiandus. Ülevaate saab vabaõhumuuseumi Kuie koolimaja ajaloost ja seal võrsunud muuseumihariduse kogemustest. Kogumik ilmus 2012. aastal.

Artiklid:
Ants Jaggo – Eesti külakoolimajade arhitektuurist ja sisustusest 19. sajandil
Hanno Talving – Eesti ministeeriumikoolidest 1888–1917
Anneli Banner – Püsivus viib sihile – kooliaiad Eestis ärkamisaja ja II maailmasõja vahel
Aile Heidmets – Talulaste harimisest Eestimaa kubermangus ja Kuie koolis Järvamaal
Triin Siiner – Ühe koolimaja täitmine. Muuseumi ja hariduse piiride ning võimaluste kogemisest Kuie koolimaja näitel

“SUITSUTARE” 5
Selle kogumiku artiklid keskenduvad peamiselt sõjaeelse Eesti Vabariigi ajale. Lugeda saab selle perioodi kodukultuuri arengust, rahvuslipu propageerimisest ja asundustegevusest. Ülevaate saab ka muuseumi uuest eksponaathoonest, 1930. aastate lõppu kujutava Härjapea talu elamust ja seal elanud inimestest. Kogumik ilmus 2010. aastal.

Artiklid:
Juta Saron – Unistus moodsast maakodust 1918–1940. Kodukultuuri edendamisest Eesti Vabariigis
Hanno Talving – Eesti kodule Eesti lipp! Rahvuslipu levitamise kampaania 1930. aastate teisel poolel
Elo Lutsepp – Suunatud sotsiaalne mobiilsus. Uudismaa-asunike valimine 1930. aastatel Pillapalu ja Lepplaane asunduse näitel
Maret Tamjärv – Moodne maakodu vabaõhumuuseumis. Härjapea talu ja häärberi lugu