fbpx

Aknajaht ehk vanade akende inventeerimise talgud

Aknajaht

Eesti Vabaõhumuuseum ja Pärandivaderite algatus kutsuvad 7–19-aastaste lastega peresid osalema vanade akende inventeerimise talgutel „Mida aken peegeldab?“ Osalemiseks tuleb vanast aknast tehtud foto koos lühikese lisainfoga saata aadressil elle@estlander.org.

Eesti peredes on ikka tavaks olnud oma teadmisi ja väärtushinnanguid põlvest põlve edasi anda. Aknajahil osalemine annab hea võimaluse koos vanemate või vanavanematega enda ümber kultuuripärandit märgata, mõtestada ja jäädvustada.

„Oma kodukohas, maakodu ümbruses või perega ringi sõites võiks vanu maju värske pilguga vaadata, leida üles ajaloo jäljed ja arhitektuuriliselt silmapaistvad detailid. Aken räägib ühe maja kohta palju, seepärast kutsume lapsi ja noori just aknaid otsima ja pildistama,“ ütles Pärandivaderite algatuse koordinaator Elle Lepik.

Aknajahi eesmärgiks on pöörata tähelepanu maja silmadele kui olulisele ajaloolisele ehituselemendile ning panna noori märkama igapäevastes detailides peituvat traditsioonide rikkalikkust, samuti koguda vabaõhumuuseumi varasalve teavet vanade puitakende kohta erinevates Eesti piirkondades. Soovitavalt võiksid vaadeldavad majad pärineda II maailmasõja eelsest perioodist. Kõigi noorte inventeerijate saadetud materjal läheb hoiule vabaõhumuuseumi kogusse ja saab tulevikus kättesaadavaks kõigile uurijatele ja huvilistele.

Aknajaht on osa Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse algatusest „Vaata vana akent!“ Pärandivaderite eestvedamisel on kaks aastat aknaid inventeerinud õpilased Eesti erinevaist paigust.

Nõuanded noorele inventeerijale:
Maja, mille aknaid pildistad, võiks olla ehitatud enne 1940. aastat.
Jälgi, et vana maja aknad oleksid samuti vanad, mitte pakett- või muude uute akende vastu vahetatud.
Tee kaks fotot: aknast koos raami, luukide ja detailidega ning kogu maja küljest.
Kirjuta üles hoone aadress.
Kodus täida inventeerimiskaart, mille leiad pärandivaderid.ee.
Vaata ka selgitavat videot.

Info:
Täpse juhendi ja kasulikke nõuandeid leiab Pärandivaderite kodulehelt pärandivaderid.ee.
Osalema on oodatud 7–19-aastaste lastega pered.
Tööd palume saata Elle Lepikule aadressil elle@estlander.org.
Tähtaeg on 31. august 2021.
Suurima panuse andnud ja erilisemad aknaleiud saatnud peredele on auhinnaks külastus Eesti vabaõhumuuseumisse koos NUMU äpi lõbusa seiklusmänguga!

Vaata ka Facebooki lehti Pärandivaderid ja Vaata vana akent!