fbpx

Seminari “Quo vadis, pärand?” ettekanded

seminar quo vadis pärand
5. novembril 2020 toimunud seminari „Quo vadis, pärand?“ ettekandeid saab nüüd järele vaadata siin.
Paljud mälu-uurijad on kirjandusloolased, nii ka iiri päritolu Utrechti ülikooli võrdleva kirjanduse professor Ann Rigney. Tema ettekanne keskendus mälu uurimise ja kultuuripärandi hoidmise seostele, mäletamise ja unustamise dünaamilistele protsessidele ning monumentide mõjule neile.
Siim Raie ettekanne keskendus füüsilise mälu defineerimisele, pärandi kui protsessi teadvustamisele, ja mälu usaldusväärsusele ning muinsuskaitse rollile nende protsesside juhtimisel.
Triin Talk rääkis sellest, et praegune pandeemia on toonud eriti teravalt esile selle, kui sõltuvaks oli Tallinna vanalinn muutunud rahvusvahelisest turismist ja kui oluline on vältida tulevikus sellist turismikoormuse koondumist ühele imepisikesele alale. Mis on need „teised kohad“ mis vääriks Tallinnas esiletõstmist ja kuidas luua linnale kuvand, mis hõlmab enamat kui „Fairytale Old Town“?
Paneeldiskussioonis otsiti vastuseid kolmele küsimusele:
1. Kuidas peaksime mõtlema kultuuripärandist vaatega tulevikku ehk loodavate arengukavade ja strateegiate valguses?
2. Mida tehe, kui veerand ehitusmälestistest on halvas seisus või hävinemas?
3. Millised oleks need kolm objekti, mida panelistid sooviksid esimeses järgus korda teha, kui nad oleksid kultuuriministrid?